Νομοθεσία


Εκτός από της ελεύθερες συσκευές ασυρμάτων, υπάρχουν και αυτές που απαιτούν άδεια. Σε όλες τις χώρες οι ραδιοερασιτέχνες απαιτείται να κατέχουν ραδιοερασιτεχνική άδεια που χορηγείται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Οι ραδιοερασιτεχνικές άδειες δεν δίνονται απλά με την καταβολή ενός παράβολου, αλλά μετά από επιτυχή γραπτή και προφορική εξέταση πάνω σε θέματα πομπών, δεκτών, ραδιοκυμάτων, νομοθεσίας, ασφάλειας χειριστή κ.ά. Κάθε χώρα έχει διαφορετική νομοθεσία για την χορήγηση ραδιοερασιτεχνικής άδειας, αλλά σχεδόν όλες οι χώρες υποβάλλουν τους ενδιαφερόμενους σε εξετάσεις για τη λήψη του ραδιοερασιτεχνικού Πτυχίου. Κατόπιν, ο πτυχιούχος λαμβάνει από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες την αντίστοιχη άδεια.

Στην Ελλάδα
● Τα πτυχία των Ραδιοερασιτεχνών χωρίζονται σε (2) κατηγορίες ("κατηγορία 1" και "κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου").
● Δικαίωμα για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι πολίτες Κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Αρμόδια Υπηρεσία  Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου
 
Kατηγορίες πτυχίων και προσόντα υποψηφίων  
● Τα πτυχία των Ραδιοερασιτεχνών χωρίζονται σε (2) κατηγορίες ("κατηγορία 1" και "κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου").
● Δικαίωμα για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι πολίτες Κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.
 
Προετοιμασία των εξετάσεων  ● Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται μία φορά ανά εξάμηνο.
● Η διενέργεια των εξετάσεων προκηρύσσεται με απόφαση της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.
● Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στις εξετάσεις, υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας όπου ευρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους και τα προβλεπόμενα  δικαιολογητικά πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
● Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου για συμμετοχή στις εξετάσεις είναι τα ακόλουθα: 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αφαιρεθεί η άδεια ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου και του τόπου της μονίμου κατοικίας του.
● Προβλεπόμενο παράβολο 26 €
● Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
● Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και τη μόνιμη διαμονή τους.
● Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:
● ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
● ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.
● ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.
● ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Για την «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου»).

Xορήγηση πτυχίων Pαδιοερασιτεχνών  ● Στους επιτυχόντες των εξετάσεων χορηγείται πτυχίο Pαδιοερασιτέχνη. 
 
Απαλλαγή από τις εξετάσεις των ραδιοερασιτεχνών 
● Απαλλάσσονται από κάθε είδους εξέταση οι κάτοχοι γενικού πτυχίου χειριστή ασυρμάτου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι διπλωματούχοι ραδιοτηλεγραφητές Α΄ και B' τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.
● Oι αρμόδιες υπηρεσίες κατ' εφαρμογή της παραπάνω διάταξης χορηγούν το πτυχίο και την άδεια ραδιοερασιτέχνη στους δικαιούμενους αυτούς οποτεδήποτε το αιτηθούν.
● Απαλλάσσονται από την εξέταση στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’» όσοι καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ) της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατεύθυνσης ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή τηλεπικοινωνιών.  
 
Διαδικασία
Κατάθεση δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.
 
Χρόνος
O ακριβής χρόνος καθορίζεται κάθε φορά από τη Υπηρεσία που αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.


Περισσότερα
Οι κατά τόπους υπηρεσίες που μπορεί να δώσει κάποιος εξετάσεις:

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝΔιεύθυνση : Κηφισίας 125 -127 Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 11524
τηλ.: 210 - 6993404
fax: 210 - 6993110
e-mail: 
nomath10@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔιεύθυνση : Διοικητήριο, 302 00, Μεσολόγγι
Ταχ. Κώδικας : 302 00, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
τηλ.: 26310 -59213, 59601-602, 25626 
fax:
e-mail:
nomait1@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
etol@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.aitoloakarnania.gr
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔιεύθυνση : 17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 15351
τηλ.: 210-6665339, 210-6032892
fax: 210-6032893 και 210-6032804
e-mail:
nomarhis@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.atticaeast.gr
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΔιεύθυνση : Διοικητήριο, Ναύπλιο
Ταχ. Κώδικας : 21100
τηλ.: 27520-27337
fax: 27520-22784
e-mail: 
info@argolida.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.argolida.gr
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔιεύθυνση : Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας : 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
τηλ.: 2710 222 243, 222 259
fax: 2710 223 188, 223 001
e-mail: 
infoark@arcadia.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.arcadia.gr


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣΔιεύθυνση : Πλ. Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κώδικας : 47100 - Άρτα
τηλ.: 26810 - 21580 - 27490
fax: 26810 - 75855
e-mail: 
nomartas@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.nomarxia-artas.gr


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΙΑΣΔιεύθυνση : Κορίνθου 327
Ταχ. Κώδικας : 26110 Πάτρα
τηλ.: 2610 638350
fax: 2610 273581
e-mail: 
Nomarxis@achaia.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.achaia.gr


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔιεύθυνση : Σοφοκλέους 15
Ταχ. Κώδικας : 32100 Λιβαδειά
τηλ.: 2261086300-303
fax: 2261026433
e-mail:
nomarxis@viotia .gr
www.viotia.com.gr
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝΔιεύθυνση : Πλατεία Ελευθερίας 1
Ταχ. Κώδικας : 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ
τηλ.: 24620 22405, 28888, 28889
fax: 24620 85075

e-mail:
nagrevena@grevenanet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.grevena.gr
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣΔιεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 66100 ΔΡΑΜΑ
τηλ.: 25210 62341, 62342
fax: 25210 35565
e-mail:
typou@drama.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.drama.gr ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔιεύθυνση : Περσεφόνης 19 και Χατζηδακη
Ταχ. Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
τηλ.: 210-5517202, 210-5517254
fax: 210-5561260
e-mail:
nomadatt@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.nada.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔιεύθυνση : Διοικητήριο Πλ. Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 85100 ΡΟΔΟΣ
τηλ.: 22410 46502 , 22410 46503
fax: 22410 46531
www.nad.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥΔιεύθυνση : Καραολή και Δημητρίου 40 Αλεξανδρούπολη
Ταχ. Κώδικας : 68100
τηλ.: 2551036500
fax: 2551035300
e-mail:
nomebrou@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.nomevrou.gr
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣΔιεύθυνση : ΧΑΪΝΑ 93
Ταχ. Κώδικας : 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
τηλ.: 22210 22998, 81411
fax: 22210 81237
e-mail:
nomarxis@naevias.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.naevias.gr
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔιεύθυνση : Γ. Καραϊσκάκη 1
Ταχ. Κώδικας : 36100 Καρπενήσι
τηλ.: 22370 80208-9
fax: 22370 80210
e-mail:
nomeyryt@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.evrytania.gr
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥΔιεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 2910 Ζάκυνθος
τηλ.: 26950-45867/28690
fax: 26950 26546
e-mail:
nomarxis@naz.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.zakynthos.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
Διεύθυνση : Μανωλοπούλου 31 - Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 271 00 Πύργος
τηλ.: 26210-23911,37187
fax: 26210 28045
e-mail:
nomarxis@nailias.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.nailias.gr

NΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διεύθυνση : Μητροπόλεως 38
Ταχ. Κώδικας : 59100 ΒΕΡΟΙΑ
τηλ.: 2331022310
fax: 2331072294
e-mail:
granom@imathias.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.imathia.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διεύθυνση : Αρχ. Μακαρίου 22 Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 71202 Ηράκλειο
τηλ.: 2810342584-5-6
fax: 2810342588
e-mail:
nairakl1@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.nah.gr


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Διεύθυνση : Διοικητήριο Τσαλδάρη 18
Ταχ. Κώδικας : 46100 Ηγουμενίτσα
τηλ.: 26650 99903
fax: 26650 25186
e-mail:
nomarxis@nathesprotias.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.thesprotia.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση : Βασ. Όλγας 198
Ταχ. Κώδικας : 541 10
τηλ.: 2310 428536, 409625
fax: 2310 428329, 409699
e-mail:
grnom@nath.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.nath.gr


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Διεύθυνση : Πλατεία Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας : 45221 Ιωάννινα
τηλ.: 26510 87000 - 26230 27392
fax: 26510-77637
e-mail:
nai nom@nomioan.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.nomioan.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Διεύθυνση : Εθνικής Αντίστασης 20, Καβάλα
Ταχ. Κώδικας : 65110
τηλ.: 2510223175-2510839150-2510291260
fax: 2510834369
e-mail: Nomarx@Pref-kavala.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.pref-kavala.grΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση : Κουμουνδούρου 29
Ταχ. Κώδικας : 43100
τηλ.: 24410 - 21536
fax: 24410 - 24294
e-mail:
nomar1@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.karditsa.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Διεύθυνση : Ν.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : 521 00, ΚΑΣΤΟΡΙΑ
τηλ.: 2467055200 - 2467055201
fax: 2467055350
e-mail:
nomakast@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.kastoria.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διεύθυνση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα
Ταχ. Κώδικας : 491 00
τηλ.: 26610-39606, 31696, 89111
fax: 26610- 32525
e-mail:
grafeionomarxi@kerkyra.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
http://www.kerkyra.gr/

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
τηλ.: 26710 - 29130
fax: 26710-28462
e-mail:
nomarxis@na-kefalinia.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.na-kefalinia.gr


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
Διεύθυνση : Διοικητήριο, Μεταμορφώσεως 2
Ταχ. Κώδικας : 611 00 Κιλκίς
τηλ.: 2341037100, 2341037101, 2341037102
fax: 23410 37103
e-mail:
info@kilkis.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
nomarxis@kilkis.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.kilkis.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Διεύθυνση : Διοικητήριο, Δημοκρατίας 52
Ταχ. Κώδικας : 50100 ΚΟΖΑΝΗ
τηλ.: 24610 - 67590
fax: 24610 - 40793
e-mail:
grafnom@kozani.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.kozani.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Διεύθυνση : Κροκιδά 2
Ταχ. Κώδικας : 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ.: 27410-41401,41402, 24443, 28370
fax: 27410-81057
e-mail:
nomarkor@internet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
http://www.korinthia.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝΔιεύθυνση : Ερμούπολη Σύρου, Πλατεία Τσιροπινά
Ταχ. Κώδικας : 84100 ΣΥΡΟΣ
τηλ.: 2281082378-83000-85666
fax: 2281082376
e-mail:
nomacycl@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.nacyclades.gr


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση : Οθ. Αμαλίας 85
Ταχ. Κώδικας : 231 00 Σπάρτη
τηλ.: 27310-26243
fax: 27310-26810
e-mail:
info@lakonia.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.lakonia.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Διεύθυνση : Διοικητήριο Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου
Ταχ. Κώδικας : 41222 Λάρισα
τηλ.: 2410 597552-3-4
fax: 2410 253734
e-mail:
nomarxis@larissa.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.larissa.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 72100 Α.Γ. Νικόλαος
τηλ.: 28410-22493, 28410-98100-2
fax: 28410-98107, 28410-24493
e-mail:
pressnal@lasithinet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.lasithinet.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

Διεύθυνση : Κουντουριώτη 1
Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη
τηλ.: 22510 46777 και 46888
fax: 22510 46652
e-mail:
nomarxis@lesvos.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.lesvos.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣΔιεύθυνση : Ιωάννου Μελά 3
Ταχ. Κώδικας : 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
τηλ.: 2645021700 - 2645021702
fax: 2645021704 - 2645021708
e-mail:
n.lefkas@aias.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.lefkada.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Διεύθυνση : Διοικητήριο Αναλήψεως & Ιωλκού
Ταχ. Κώδικας : 80001 ΒΟΛΟΣ
τηλ.: 24210 70931, 71022
fax: 24210 70961, 70946
e-mail:
papatolias@gmail.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.magnesia.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔιοικητήριο Καλαμάτας
Ταχ. Κώδικας : 24100 Καλαμάτα
τηλ.: 2721093333, 2721044000
fax: 2721081909, 272124201
e-mail: 
info@na-messinias.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
nomarxis@na-messinias.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.na-messinias.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 67 100 Ξάνθη
τηλ.: 25410-22661 / 78526
fax: 25410-24401
e-mail:
naxanthi@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.xanthi.gr


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διεύθυνση : Ακτή Ποσειδώνος 14-16
Ταχ. Κώδικας : 185 31
τηλ.: 210 4148 503-4, 800 11 40 50 60 (Ά Γραμμή Επικοινωνίας με τον πολίτη)
fax: 210 4134 492
e-mail:

www.nomarhiapeiraia.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 582 00 Έδεσσα
τηλ.: 23810-37 306
fax: 23810- 25 875
e-mail:
Nomarxis@pella.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.pella.gr
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Διεύθυνση : 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40
Ταχ. Κώδικας : 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
τηλ.: 23513 51260
fax: 23510 20036
e-mail:
nomarxis@pieria.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.pieria.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Διεύθυνση : Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας : 48100 Πρέβεζα
τηλ.: 26823 60200
fax: 26823 60215
e-mail:
nomarxis@preveza.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.preveza.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διεύθυνση : Πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου
Ταχ. Κώδικας : 74100 Ρέθυμνο
τηλ.: 28310 88700-3
fax: 28310 28223
e-mail:
grafnom@nar.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.nar.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Δημοκρατίας 1
Ταχ. Κώδικας : 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
τηλ.: 25310 - 34123, 34124
fax: 25310 - 36636
e-mail:
euro@ndiamrodopis.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
http://www.ndiamrodopis.gr/euro/

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΑΜΟΥ 
Διεύθυνση : ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 1
Ταχ. Κώδικας : 83100 ΣΑΜΟΣ
τηλ.: 22733 50401-3
fax: 22730 80006, 25444
e-mail:
nomarxia@samos.com.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
nom-sam@math.aegean.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.samos.gr


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
Διεύθυνση : Διοικητήριο , Μεραρχίας 36
Ταχ. Κώδικας : 62110
τηλ.: 2321083300, 2321083302
fax: 2321083309
e-mail:
nomarxis@naserron.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
jimsot@naserron.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.naserron.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Διεύθυνση : ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31
Ταχ. Κώδικας : 42100
τηλ.: 2431027445 - 27938
fax: 2431024370
e-mail:
info@trikala.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.trikala.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Διεύθυνση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 15100 ΛΑΜΙΑ
τηλ.: 22310-57100
fax: 2231057143
e-mail:
n.fthiotidos1@kep.gov.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
http://www.nafthiotidas.gr


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση : Διοικητήριο Πτολεμαίου 1
Ταχ. Κώδικας : 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
τηλ.: 23850 54400
fax: 23850 54402
e-mail:
pressfl@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.florina.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Διεύθυνση : Γιδογιάννου 31
Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
τηλ.: 22650-28414
fax: 22650-28738
e-mail:
infnafok@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.fokida.gr


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
τηλ.: 23710 39244, 39401, 39249
fax: 23710 39403
e-mail:
nomarhis@halkidiki.gov.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
tourist-dep@halkidiki.gov.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. press-office@halkidiki.gov.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.halkidiki.gov.gr


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝΔιεύθυνση : Πλατεία Ελευθερίας 1
Ταχ. Κώδικας : 731 34 ΧΑΝΙΑ
τηλ.: 28213 40100 
fax: 28213 40201
e-mail:
nomarxis@chaniaperf.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.nax.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΙΟΥΔιεύθυνση : Πολυτεχνείου 1
Ταχ. Κώδικας : 82100 Χίος
τηλ.: 22710 44201-1 , Γραφείο Νομάρχη 22710 22101 , Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
fax: 22710 44200
e-mail:
n.hiou@kep.gov.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.chios.gr